Styret i Asker Rosemaleklubb 2022

Formann:

Anne Winje

Nestformann:

Anna Eriksen

Sekretær:

Anna Eriksen

Kasserer:

Grete Lundblad

Styremedlem:

Wenche Steffensen

Ansvarlige for komiteer 2022

Festkomite:

Ellen Auke

Marit Nybø

Kurskomite:

Barbro Solheim

Nettansvarlig:

Marita Borge

Valgkomite:

Gerd Vannebo

Revisor:

Marit Nybø