Styret i Asker Rosemaleklubb 2022

Formann:

Anne Winje

Nestformann:

Anna Eriksen

Sekretær:

Anna Eriksen

Kasserer:

Grete Lundblad

Styremedlem:

Wenche Steffensen

Ansvarlige for komiteer 2022

Festkomite:

Ellen Auke

Marit Nybø

Kurskomite:

Barbro Solheim

Nettansvarlig:

Marita Borge

Valgkomite:

Gerd Vannebo

Revisor:

Marit Nybø

Kommentarer

12.06.2018 21:11

Erling Storstrøm

Marita. Gjestesiden er invadert av uvedkommende. Kan du fjerne disse snarest?
Vennlig hilsen Erling Storstrøm

09.06.2017 12:29

Rune Nesher

Boller til 1/2 pris. Jeg lar bollene gå for halv pris av hva jeg har kjøpt dem for.

18.07.2016 11:43

Rune Nesher

Hei Rosemalere. Jeg har kjøpt et parti boller dreid av Steinar Hegard. Det er flere enn jeg kan rekke å male , så hvis noen trenger boller kan de få kjøpt av meg. Vennlig hilsen Rune Rosemaler